Røge eller ryge?

Da jeg lavede min rygeovn, kom vi på arbejdet til at diskutere, hvorvidt det hedder en rygeovn eller en røgeovn. Herunder en mailudveksling mellem Arne og mig.

I dag (2008Okt18) er da.wikipedia.org/wiki/Røgeri rettet til:
Et røgeri er et sted der erhvervsmæssigt røger (konserverer) madvarer. Bemærk således at verbet er "at røge" og ikke "at ryge".

2007-12-06 14:54
Hej Morten
Du talte engang om, hvorvidt det nu hedder ryge eller røge. Jeg ved ikke om du selv har forsket i emnet siden, men i går læste jeg en sprognotits i avisen om de udsagnsordpar, vi har på dansk, og som handler om det samme:
  • ligge/lægge, sidde/sætte, stå/stille, synke/sænke, springe/sprænge
hvor det første betegner en tilstand eller begivenhed og ikke har noget genstandsled, mens det andet betegner en handling og kræver et genstandsled. (Man sprænger en bombe, men bomben springer).
Tidligere har vi også haft udsagnsordparret ryge/røge, dvs engang sagde man: "Jeg røger tobak". Men som der står i artiklen: "Fordi de to ord i et par minder meget om hinanden i både form og indhold, hænder det, at de forveksles. Og hvis tilstrækkelig mange har svært ved at skelne mellem formerne, risikerer man, at forskellen forsvinder." Det kunne jo godt se ud til at formen røge stadig bruges i forbindelse med røgning i røgeovn. Men for os andre som kun skal købe røget kød eller fisk er det jo praktisk at de to ord hedder det samme i førnutid.
Det var bare lige det.
Hilsen Arne
2007-12-10 13:19
Hej Arne,
En god forklaring, tak for det. Altså hvis det skal være helt rigtigt, så røger jeg tobak, men tobakken ryger, ik?
Men jeg synes ikke det forklarer om det hedder en rygeovn eller en røgeovn?
På wikipedia: da.wikipedia.org/wiki/Røgeri står der til at starte med "Et røgeri er et sted der erhvervsmæssigt ryger (konserverer) madvarer." - det må da efter din forklaring være forkert, ik? (den er gal flere steder i artiklen).
Hilsen Morten
2007-12-10 20:49:
Hej Morten
Jo, sådan var det engang, men jeg tror ikke man røger tobak længere, og det var vist også notitsens forfatters mening. Den endelige dom findes jo i
men den anerkender åbenbart stadig både ryge og røge, rygeovn og røgeovn, så det bliver nok svært at finde et klart svar.
Hvis du vil have lidt mere forklaring, så prøv
Så vidt jeg forstår den noget indviklede forklaring, foretrækker den formen røge om anvendelse af røg som konserveringsmiddel.
Angående Wikipedia: Ja, det er ulogisk at de skriver "røgning", men "at ryge". Faktisk skriver de "Røgningen (tidligere også rygningen)", så måske er man gået både frem og tilbage? Altså, først har man afskaffet røge til fordel for ryge i forbindelse med både tobak og madvarer, men på det sidste har man genindført røge i forbindelse med madvarerne?
Som sagt, det bliver nok svært at finde et klart svar.
Hilsen Arne

Kommentarer